Karakteristiek

De eerste kerk van Solwerd werd al in 1536 gesloopt na een hevige brand en het is onbekend hoe lang deze heeft gestaan. Na twee eeuwen werd er een nieuwe kerk gebouwd op kosten van jonker Adriaan Gerlacius. Tijdens het beleg van Delfzijl (1814) raakte de kerk zwaar beschadigd, maar de heer Gerlacius bleef stug geld in het kerkje stoppen en het neoklassieke kerkje met forse steunberen op de hoeken staat nog fier overeind in het Groninger Landschap. Naast de kerk staat een houten, qua vorm afwijkende, klokkenstoel.

Gebruik

Tegenwoordig wordt de kerk voor allerlei doeleinden ingezet. Regelmatig worden er concerten, literaire avonden en exposities georganiseerd. Incidenteel geven de Vrijzinnig Hervormden een kerkdienst.