Historie van de kerk

Geschiedenis

Rond 1500 stal een vuige snoodaard een zilveren ciborie uit de middeleeuwse kerk aldaar. In de ciborie zaten nog drie gewijde hosties. Al vluchtend wierp hij de hostie in een put of sloot vlakbij Solwerd, waarna het water ervan geneeskrachtig werd. Als we de overlevering mogen geloven waren deze wonderen niet ongewoon. Bij de kerk van Solwerd werd een kapel gebouwd boven de put. Het wonder van het geneeskrachtige water trok vele gelovigen aan (met bijbehorende extra inkomsten ongetwijfeld). Het effect is hetzelfde als met relikwieën. Na de reformatie bekoelde de belangstelling voor het wonder maar langzaam.
Maar in 1682 werd de put op gezag van de predikant gedempt. Exit mirakels! Rond 1780 brak men de kapel af en begon men met de bouw van een nieuwe kerk, die in 1783 voltooid werd.